زایمان طبیعی را می توان به 3 مرحله تقسیم نمود:
1. در مرحله اول زایمان، دردهای زایمان یا همان انقباض های رحمی شدیدتر شده و دهانه رحم نرم و کاملاً باز می شود
2. در مرحله دوم زایمان از وقتی شروع می‌شود که مادر با زور زدن باعث بیرون آمدن نوزاد از رحم می شود. در صورتی که زایمان اول باشد حدود 2 ساعت و در صورتی که چندمین زایمان یک خانم باشد، این مرحله در 20- 15 دقیقه کامل می‌شود.
3. در مرحله سوم زایمان نیز جفت از رحم خارج می شود. بعد از بهبودی از عوارض زایمان اگر احساس آمادگی می‌کنید می توانید پیاده‌روی و تمرینات بدنسازی را شروع کنید. ورزش بعد از زایمان علاوه بر کاهش وزن در موارد زیر به شما کمک می‌کند:
کاهش استرس، اضطراب و افسردگی
سفت و محکم شدن ماهیچه‌های شکمی و لگن که کشیده شده‌اند
افزایش انرژی بدن
گردآوری : بارداری